Dansk Mandesamfund er en organisation af mænd, der arbejder for ligestilling. Vi arbejder for, at mænd kan være mænd på deres egen måde i et samfund, der sikrer ligestilling for alle – uanset køn, kønsidentitet og seksuel orientering.

Vores vedtægter er tilgængelige her og vores adfærdskodeks er tilgængeligt her. For pressehenvendelser kan du skrive til presse@mandesamfund.dk

Læs mere om vores bestyrelse nedenfor. 

Alexander Andersson
Alexander Andersson (formand)

Jeg har været med til at starte Dansk Mandesamfund, fordi jeg synes der har manglet en organisation for mænd, der tager del i kampen for ligestilling. Med Dansk Mandesamfund håber jeg vi kan få mænd engageret i at finde løsninger på ligestillingsproblemerne. Jeg arbejder som embedsmand i centraladministrationen. Jeg er 33 år, far til en søn på 7 år og bor i København.

David Russel (næstforperson)

Jeg har taget initiativ til Dansk Mandesamfund, fordi jeg mener der manglede en organisation hvor mænd tager ansvar og engagerer sig i en fælles kamp for ligestilling, til gavn for os alle. Jeg er ved at færdiggøre en kandidat i pædagogisk sociologi og arbejdet ved siden af som skolelærer, et job jeg har haft i knap ti år. Jeg er 42 år gammel og bor i København.

Christian Mogensen (næstforperson)

Jeg har taget initiativ til Dansk Mandesamfund for at være med til at skabe en organisation, hvor både mænds problemer og mænds ansvar bliver taget alvorligt. Ligestillingskampen skal aldrig blive en skyttegravskrig, hvor nogen vil være mere lige end de andre. Jeg er 33 år, bor i Aarhus og arbejder som specialkonsulent i en vidensorgansiation med digitale fællesskaber, online radikalisering og computerspil.

Kevin Loumann Eienstrand

Mit engagement i Dansk Mandesamfund kommer af en frustration over, hvordan ligestillingsdebatten er blevet en skævvredet kamp med mænd på den ene side og kvinder på den anden – det kan vi gøre bedre. Jeg er 30 år gammel, har to børn på 4 og 6 år og er bosat i Hvidovre uden for København. Jeg beskæftiger mig som freelance journalist med fortid på bl.a. Dagbladet Børsen med fokus på erhvervsliv, økonomi og politik.

Jeppe Trolle Linnet

Jeg er i Dansk Mandesamfund, fordi der foregår ændringer i landskabet af køn, som er retfærdige, nødvendige og spændende. Som sætter mennesker fri, og bringer stemmer frem, der ikke har kunnet høres. Men også forvirrer og risikerer at marginalisere dem, der ikke mestrer en ny tids sprog. Jeg vil gerne følge udviklingen i et forum, der søger samtalen om den erfaring, det er at være mand i denne tid. Jeg er 49 år, antropolog, forlagsredaktør og far til to teenagepiger.

Jacob Cowland

Jeg har engageret mig i Dansk Mandesamfund, fordi jeg mener, der er brug for en organisation, der kan tale mænds sag og engagere mænd i kampen for ligestilling. Sammen står vi stærkere – til gavn for alle. Jeg er 27 år gammel, bor på Amager og har en kandidatgrad i retorik.

Jeppe Holm Nielsen

Jeg er en del af bestyrelsen i Dansk Mandesamfund, da jeg mener, der længe har været et vakuum for en organisation, der har fokus på mænds rolle i arbejdet for ligestilling for alle og som samtidig arbejder med de ligestillingsproblematikker og kønnede udfordringer, mænd og drenge oplever. Ligestilling er ikke et nulsumsspil og vi mænd kan bidrage til arbejdet for bedre muligheder for alle. Jeg er 32 år, bor i København og arbejder i et ministerium.

Phillip Amlani Hansen

Jeg er 38 år og far til to. Mit engagement i Dansk Mandesamfund er drevet af et ønske om at skabe en ny diskurs om mænd i køns- og ligestillingsdebatten. Jeg vil gerne sætte fokus på mænds sårbarhed og mulighed for at søge støtte i krisesituationer. Jeg arbejder til daglig som konsulent i en global medicinalvirksomhed.

Kasper Langgaard

Jeg sidder Dansk Mandesamfunds bestyrelse, fordi jeg håber vi som organisation kan være med til at vise at ligestillingskampen er for os alle og at vi kan skabe et samfund, som tager hånd om de problemstillinger og samfundsfortællinger der omhandler mænd. Jeg er 28 år, bor i Aarhus, er uddannet kemiker og arbejder til dagligt som IT konsulent.

Emil Fosgaard Lund (suppleant)

Jeg har engageret mig i Dansk Mandesamfund, da jeg mener, at vi kan være med til at skabe et rum, hvor flere mænd kan engagere sig i ligestillingskampen. Jeg har især fokus på affektteori, og hvordan følelser kan påvirke skabelsen af science-identitet (hvorvidt man identificerer sig som en person, der kan/vil beskæftige sig med naturvidenskab) hos børn og unge. Jeg er 32 år, bor på Nørrebro, og jeg arbejder pt. hos DareGender, der bl.a. har fokus på stereotype kønsroller.

Michael Kristansson (suppleant)

Køn er en af tidens vigtigste drivkræfter. Det er oplagt vigtigt, at mænd tager del i denne forandringsproces mere end tilfældet er pt. Det er min fornemmelse, at der mangler platforme, fora og institutioner, hvor mænd kan se sig selv i denne proces – hvor de kan melde sig ind og bidrage. Derfor synes jeg Dansk Mandesamfund er et tiltrængt initiativ. Jeg er 67 år og skriver med henblik på en litterær udgivelse.

Vil du være med?

Kontakt

Du kan skrive til os på info@mandesamfund.dk og finde os på Twitter og Facebook!